ท่องเที่ยวเพื่อสัมนา และพัฒนาชีวิต

ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เเตกต่างกว่าท่องเที่ยวประเภทอื่น เพราะความมุ่งหมาย คือ การพัฒนาตนเอง และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยอาศัยกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวมาช่วยในการเชื่อมสัมพันธไมตรีการยอมรับซึ่งกันและกัน   การเดินทางช่วยในการฝึกทักษะให้เกิดการเคารพเเละรักษากฎหรือข้อตกลงของกลุ่ม   นอกจากนี้การท่องเที่ยวประเภทนี้ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการประชุมที่ห้องทำงานมาเป็นการประชุมเเบบท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อ การระดมความคิด ของ พนักงานในองค์กร  เพื่อการพัฒนาองค์กรเเละสร้างความเป็นกันเองระว่างหัวหน้างาน ละ ทีมงาน. ทางบริษัท Mandalaสามารถจัดหาสถานที่ประชุม การจัดวิทยากรในการอบรม ตามหัวข้อและงบประมาณขององค์กรได้  ในปี 2564 ซึ่งทุกองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดการปรับทัศนคติของทีมงาน และ การพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทางบริษัทมันดาร่า ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ จึงขอเสนอเเพคเเกจที่มีประสิทธิดภาพเพื่อสนองวัตุประสงค์ขององค์กรได้ 

ท่านสามารถโทรมาปรึกษากับทีมงานของเรา  ทั้งผู้จัดการและนักวิทยากรได้  เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กรให้เข็มเเข็งเเละเราจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดนี้ไปด้วยกัน  


 

 Powered by MakeWebEasy.com